English

Ние избрахме хостинг от:

Тракийска гробница

На територията на парка са запазени две тракийски могили от ІV-III в. пр. Хр., в едната от които се намира гробница на тракийски вожд. Сводът на гробната камера е построен от почти еднакви варовикови блокове без спойка от цимент, вар, хоросан или друг материал. Дромосът (предверието) е полуразрушен.

Предполага се, че в гробницата е извършено погребение на тракийски вожд и неговата любима съпруга. Дали погребението е извършено чрез трупополагане или трупоизгаряне не може да се съди точно, тъй като гробницата е била ограбена в далечни времена.

Според легендите на тази могила, наречена Владиславова, по време на битката султан Мурад II заповядал да се набучи на копие Сегединския мирен договор, за да покаже „клетвонарушението” от страна на краля.

 

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.