English

Ние избрахме хостинг от:

Постоянна експозиция

Експозицията на музея е създадена на базата на документални материали за походите и битката при Варна; оръжия, намерени на бойното поле и копия на предмети, подарени от Военноисторическите музеи във Варшава, Будапеща, Прага, Букурещ и Белград.

Средновековни гербове и знамена, картини и скулптури, рицарски доспехи и мечове, ризници и боздугани, бомбарди и алебарди, лъкове и арбалети представят мрачната и славна епоха на Варненската битка и европейското средновековие.

Централно място в експозицията заемат рицарските доспехи от това време.

Интерес представлява и копието на еничарка униформа, подарено през 2005 г. от жител на Истанбул.

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.