English

Ние избрахме хостинг от:

Образователни програми


КРЪСТОНОСНИТЕ ПОХОДИ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

Програмата е предназначена за ученици от 5 до 12 клас за часовете по история, литература, музика, изобразително изкуство, час на класа. Поднасянето на темите е в зависимост от възрастта и интересите им.
Продължителност на занятието – до 60 минути.


Описание:

  1. Беседа за кръстоносните походи и средновековна България, разглеждане на музейната експозиция.
  2. Мултимедийна презентация за въоръжението, снаряжението, монетите, печатите и знамената на кръстоносците.
  3. Работа с извори (за по-големи ученици).

Цената на образователната програма се формира по ценоразписа на музея:
Беседа: 20.00 лв.
Билети: 2 лв. за ученик.


РИЦАРИ И РИЦАРСКИ ЗАНАЯТИ

Програмата е предназначена както за ученици в началните класове – 1-4 клас (40 мин), така и за прогимназиални и гимназиални класове (60 мин). Подходяща е за часовете по история и цивилизация, за извънкласна дейност и за часа на класа. След запознаване с живота на рицарите, учениците по-лесно ще разберат темите на рицарските романи и песни, включени в учебните програми по литература, музика и изобразително изкуство.


Описание:

  1. Специализирана беседа.
  2. Демонстрация на средновековни занаяти (коване, плетене с халкички и др.).
  3. Разглеждане на експозицията и нагледно запознаване със средновековно въоръжение и снаряжение.

Цената на образователната програма се формира по ценоразписа на музея:
Беседа: 20.00 лв.
Билети: 2 лв. за ученик и безплатно за деца до 7 годишна възраст.

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.