English

Ние избрахме хостинг от:

Новини

ПРАВИЛА ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАРК-МУЗЕЙ НА БОЙНАТА ДРУЖБА – 1444 Г. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“, СВЪРЗАНИ С COVID-19

Уважаеми посетители,
Достъпът до експозициите на Парк-музей на бойната дружба – 1444 г. „Владислав Варненчик“ се извършва при стриктно спазване на въведените в страната противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19 и съблюдаване на следните правила:

  • Не се допускат посетители с грипоподобни симптоми;
  • В затворените експозиционни пространства се допускат само посетители с маска;
  • Посетителите задължително спазват дистанция от 2 метра, включително при индивидуално екскурзоводско обслужване и проверка на билетите;
  • Посетителите се съобразяват с изискванията за допустим брой хора в експозиционните зали, указани им от служителите на музея. При насищане на залите с посетители се изчаква извън сградата. Не се допускат струпвания пред касата за билети и сувенири, санитарните помещения и др.;
  • Не се допуска раздаването на рекламни материали;
  • Препоръчително е посетителите да спазват естествената ходова линия на експозицията.

Архив

Парк-музей на бойната дружба 1444 година © 2010. Всички права запазени.